Waarom en wanneer?

Waarom een paardentandarts?1
Het belang van een goede gebitsverzorging wordt door meer en meer mensen onderkend. Steeds vaker behoort de behandeling tot de gebruikelijke verzorging van het paard. Waarom is een tijdige behandeling noodzakelijk?

Paardentanden zijn dynamisch. De tanden zijn in beweging door continue eruptie en slijtage. De eruptiesnelheid van de tanden is tussen de 2 tot 5 mm per jaar. Om te zorgen dat de tanden op de meest optimale manier benut worden, moeten ze gecontroleerd en onderhouden worden. Een onderhouden paardengebit slijt zo gelijkmatig mogelijk. Het paard eet hierdoor effectiever en is beter te rijden.

 

7Wanneer een paardentandarts?
Het paardengebit is voortdurend aan verandering onderhevig. Bij paarden tot vijf jaar dient het gebit in de regel in ieder geval elke zes maanden te worden gecontroleerd, omdat er met name in die periode veel aan het gebit verandert. Tussen de leeftijd van 2½ en 5 jaar wisselen namelijk de tanden en kiezen. Het paard kan hier hinder van ondervinden.

Erg belangrijk is dat u uw paard laat controleren voordat u met zadelmak maken begint. Zo kunt u voorkomen dat er wolfstanden of doppen in het gebit (blijven) zitten. Deze kunnen het rijgedrag namelijk negatief beïnvloeden. Het paard kan gaan schudden met het hoofd, het hoofd opgooien of kantelen, of achter het bit gaan lopen. Slecht rijgedrag ‘slijt’ er sneller in dan uit!

Bij paarden die ouder zijn dan vijf jaar is het eveneens van groot belang om het gebit periodiek, in ieder geval jaarlijks, door een paardentandarts te laten controleren. Zo kunnen gebitsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.